English Версия за флаш

Vega Group • Vega Shipping & Trading Ltd. • Vega Spedtrans Ltd.

Ексклузивен представител аз България на контейнерна NVOCC мрежа United Ocean Lines (UOL)

 
•Инкотермс  •Опасни товари

Начало
За нас
Услуги
Документи
Контакти
Контейнери
Полезна информация

Полезна информация

Инкотермс са система от международни търговски термини с широко международно разпространение. Те се използват, за да разпределят разходите по сделките и отговорността между купувача и продавача. Инкотермс разглежда въпроси свързани с доставката на продуктите от продавача до купувача. Това включва превоза на продуктите, отговорността по освобождаване на стоките от митницата при внос и износ, кой какви плащания поема, кой поема риска за състоянието на продуктите на различните места по време на транспорта.

Опасни товари са всички твърди, течни или газообразни вешества, които могат да навредят на хора или други живи организми, собствености или околната среда. Опасните товари могат да бъдат радиоактивни, запалими, взривоопасни, токсични, корозивни, патогенни, алергени или могат да имат други характе- ристики, които се считат за опасни при специфични условия.
Вега Груп: телефон: (052) 604-055, 603-890; факс: (052) 603-909; e-mail: vegagroup@vegagroup-bg.com
Web.SSSites